B2B MENU:

Prednosti biomase

Zadnje čase se vse pogosteje ukvarjamo z vprašanjem, kako gospodarno ravnati z energijo, zmanjšati onesnaževanje okolja in ogrevanje ozračja zaradi toplogrednih plinov.

Glavni izziv s katerim se soočamo, ni le smotrna uporaba energije, temveč predvsem način, nako jo pridobimo in uporabimo.

Les je naravna surovina, ki je je v izobilju, saj delež gozdov nenehno narašča. Je obnovljiv vir energije in ekološko sprejemljiv način ogrevanja, ki zmanjšuje emisije CO 2 . Zaradi njegovih številnih prednosti je prepoznan kot “energent prihodnosti”.

Peleti so sodobno lesno kurivo, ki dosega visoko kurilno vrednost, z nizkimi vrednostmi ostankov pepela in vlage. Gre za valjaste stiskance, narejene iz suhih neobdelanih ostankov lesa, ki se stisnejo pod močnim pritiskom.

Lesni peleti so zatorej zelo gosti in imajo zelo nizko vsebnost vlage (pod 10 %). To omogoča zelo
visoke izkoristke pri zgorevanju.

Pri tem je pomembno, da uporabljamo pelete z nizko vsebnostjo praha in pepela. Kurilna vrednost in vlažnost nam povesta, koliko energije bomo dobili iz peletov, višja kot je kurilna vrednost in nižja kot je vlažnost, večja bo toplotna energija.

Glavna ekološka prednost peletov pred fosilnimi gorivi je, da peleti ne ustvarjajo dodatnega CO 2 . Ker so narejeni iz čiste žagovine in lesnih sekancev, se pri gorenju sprošča le toliko ogljikovega dioksida, kot so ga drevesa absorbirala med življenjem in kot bi se ga sproščalo tudi sicer, če bi les npr. gnil v gozdu. Pri gorenju fosilnih goriv pa nastaja ogljikov dioksid, ki bi bil sicer ujet pod zemljo, in s tem povečuje emisije toplogrednih plinov.