B2B MENU:

Kako do 50% subvencije

Subvencijski programi podpirajo vgradnjo moderne ogrevalne tehnike

V Sloveniji je še vedno preveč objektov, ki niso bili zasnovani energetsko učinkovito in potrebujejo prenovo. Da bi se to spremenilo so pri Eko skladu objavili nov razpis za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev v primeru posodobitve sistema in sicer do kar 50 %. Subvencije se lahko kombinirajo tudi z ugodnimi krediti Eko sklada.

S subvencijo lahko znižate svojo investicijo tudi do 50 %!

Za do 50 % lahko strošek začetne investicije znižate v primeru, če obstoječ ogrevalni sistem nadomestite z kotlom na biomaso – pelete. Naše kurilne naprave so uvrščene na seznam eko sklada za prejem subvencije.

Kako se lotiti nakupa nove ogrevalne naprave?

V sklopu podjetja Biodom vam nudimo brezplačen ogled objekta, saj lahko le na ta način upoštevamo vse spremenljivke, ki determinirajo izbiro ustrezne ogrevalne naprave. Na podlagi ogleda objekta in pogovora z vami izdelamo ponudbo dobave in vgradnje peči na biomaso.

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje;
  • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
  • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Datajlne informacije o subvencijah Eko sklad si lahko preberete tukaj.

* Napotek:

Informacije in podatki, objavljeni preko spleta, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov in si pridržujemo pravico do sprememb. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive – pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.
Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.
Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.