B2B MENU:

Tehnologija BioLogic

Tehnologija Biologic je sodoben pristop k krmiljenju kurilnih naprav kjer se za gorivo uporabljajo peleti, saj omogoča samodejno regulacijo vseh parametrov v odvisnosti od kurilne vrednosti pelet do vleka dimnika, prepozna pa tudi gostoto zraka. Tehnologija Biologic neprestano samodejno spreminja parametre v cilju optimalnega izplena energije iz goriva.

Do sedaj poznani načini krmiljenja tovrstnih kurilnih naprav s fiksnimi parametri imajo fiksno nastavljeno doziranje goriva in fiksno nastavljeno hitrost ali napetost ventilatorja. Tak način delovanja kurilnih naprav je zelo nestabilen, ker taka kurilna naprava dozira pelete volumensko (primer 10 l/h). Trg ponuja pelete različnih specifičnih gostot (lahko se kupi od 550 kg do 700 kg v enem m3), enako se na trgu dobijo peleti z različno vsebnostjo vlage-vode, od 5% do 15 %, kar pomeni, da v toni nabavljenih pelet lahko dobimo 850 kg lesa in 150 kg vode, oziroma 950 kg lesa pa 50 kg vode. Pri kurilni napravi s fiksnimi parametri doziranje vedno enako dozira (gledano volumen); primer; » kurilna naprav lahko dozira 5.5 kg ali 7 kg peletov na uro in istočasno lahko zaradi različne vsebnosti vlage dovaja v gorilnik za 25% manj lesa-energenta in več vode«. Posledica tovrstnega krmiljena predstavlja odvisnost izkoristka kurilne naprave od fiksno nastavljenih parametrov za določene pelete, v primeru, ko se pa vsebnost vode v peletih ali specifična teža spremeni, se spremeni tudi izkoristek oziroma toplotni učinek kurilne naprave. Fiksno nastavljeni ventilator oziroma napetost na njem, ne zagotavlja konstantnih pogojev za izgorevanje v kurilni napravi, saj se stene kotla zaprašijo s pepelom in s tem predstavljajo dodaten upor dimnih
plinov skozi kotel. Enako dimnik kot naprava deluje v pogojih visokega zračnega tlaka drugače kot v primeru nizkega zračnega tlaka, posledično se spreminjajo pogoji za vnos zraka v kurilno napravo. V primeru, ko so za kurjenje peletov uporabljeni fiksni parametri se ventilator v različnih pogojih vrti enako in posledično dovaja različne količine zraka v izgorevalno komoro. Velik vpliv na masni vnos zraka v kotel ima tudi temperatura zraka v prostoru oziroma prisotnost pepela v kotlu, saj ta dva faktorja vplivata na temperaturo dimnih plinov (različne temperature dimnih plinov- različna specifična teža dimnih plinov) ventilator pa konstantno vrti tako kot je nastavljen. Posledica delovanja kurilne naprave s fiksnim ventilatorjem je, da v izgorevalno komoro pri različnih pogojih dovajamo različne količine zraka, kar posledično vpliva na izkoristek kotla.

Izgorevanje s fiksnimi parametri

Izgorevanje s tehnologijo BioLogic

Tehnologija izgorevanja peletov Biologic neprestano v času delovanja kurilne naprave spremlja vse zgoraj opisne dejavnike in samodejno nastavlja parametre, s tem preprečuje nepotrebne izgube pri izgorevanju. Kurilne naprave s krmilno regulacijo Biologic zagotavljajo najvišji izkoristek kotla v vseh pogojih.

Največ intervencij, oziroma okvar se zgodi na kurilnih napravah s fiksnimi parametri, kjer se za gorivo uporabljajo peleti:
– zaradi peletov različnih kvalitet (izgovor slabi peleti),
– zaradi slabega čiščenja kotla,
– zaradi dimne priključne cevi, ki se sčasoma zapraši s pepelom ali
– zaradi zamašenega oziroma neočiščenega dimnika (na stenah se nabere pepel ki predstavlja drugačne pogoje kot takrat ko je bil kotel zagnan).

Kurilne naprave s tehnologijo Biologic so odporne na tovrstne probleme in z samoregulacijo preprečujejo nepravilno delovanje kurilnih naprav in posledično preprečujejo nepotrebne okvare.

Tehnologija Biologic zagotavlja v povprečju 10% nižjo porabo goriva na račun stalnega spremljanja izgorevanja in prilagajanja trenutnim zahtevam povezanim s peleti, dovedenim zrakom v izgorevalno komoro in prepoznanimi pogoji v dimniku.

Prihranek s tehnologijo Biologic