B2B MENU:

1. PRAVNO OBVESTILO IN IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Vsebina spletne strani 
Vse objavljene vsebine (npr. članki) so informativnega značaja in služijo informiranju. 
Biodom 27 d.o.o. se kot objavljalec teh vsebin obvezuje, da bo storil vse, da bodo podatki na spletni strani resnični, zanesljivi in kakovostni. Ne odgovarja pa za morebitne tipkarske napake in za zamudo oz. pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

 

2. Varstvo osebnih podatkov

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov
Zavedamo se pomena in pomembnosti varnosti vaših osebnih podatkov in skrbno spoštujemo ter tudi uveljavljamo veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo s tega
področja. Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni izključno z namenom za katerega so bili zbrani.

● Namen obdelave pridobljenih osebnih podatkov
Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom, da vam na podlagi teh priskrbimo najboljšo
uporabniško izkušnjo in hkrati zagotavljamo najvišjo stopnjo skrbnosti s področja varnosti in diskretnosti pri shranjevanju in tudi obdelavi.

● Podatki pridobljeni na podlagi izpolnjenega obrazca
Podatke pridobljene na podlagi obrazca (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov,…) zbiramo na varen in korekten način. Do njih imajo dostop samo zaposleni, ki te podatke potrebujejo za obdelavo in odgovor na vaše povpraševanje in nadaljno poslovno sodelovanje.

● Podatki pridobljeni na podlagi sklenjene pogodbe
Podatke pridobljene na podlagi sklenjene pogodbe potrebujemo za nemoteno poslovno
sodelovanje in za namene izdajanja računov.

● Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Biodom 27 d.o.o. se zavezuje, da nobenih zbranih osebnih podatkov ne bo prodajal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam in jih bo uporabil le v namene zapisane v tej izjavi o varstvu podatkov.

● Obdobje hrambe osebnih podatkov
Pridobljene osebne podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebnega za dosego namena na podlagi katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke strank s katerimi iz kakršnihkoli razlogov preneha pogodbeno sodelovanje, hranimo do polnega plačila opravljenih storitev.
Po poteku obdobja hrambe osebnih podatkov, se tej izbrišejo, uničijo ali blokirajo, če zakon za določeno vrsto podatkov ne določa drugače.

 

3. Zaščita avtorskih pravic

Spletna stran je v izključni lasti podjetja Biodom 27 d.o.o.. Uporabnikom spletne strani ni dovoljena uporaba objavljenih slik, besedil, dokumentov in drugih podatkov, objavljenih na tej spletni strani.

 

4. Sprememba pogojev

Biodom 27 d.o.o.. si pridržuje pravico do spreminjanja teh pogojev brez predhodnega
opozorila. Spremembe v tem Pravnem obvestilu stopijo v veljavo takoj, ko so objavljene.

 

5. Soglašanje s pogoji

Z vstopom na spletno stran www.biodom27.si soglašate, da ste seznanjeni in, da se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.