Izdelki

Kotel Biodom 27 C5 (DF 34)

Zanesljivost kotla Biodom 27 C5 je rezultat dolgoletnih investicij v razvoj ogrevalnih sistemov na biomaso in praktičnih izkušenj pri njihovi montaži in vzdrževanju. Biodom 27 C5 je sistem popolnega izgorevanja lesne biomase, z avtomatskim vžigom in dodajanjem pelet.

Osnovni podatki:

Nazivna moč: 8,60 – 30,80 kW
Ogrevalna površina: 80,00 – 450,00 m2
Izkoristek: +92,00 %
Poraba pelet: 1,90 – 6,80 kg/h

Kotel Biodom 21

Zanesljivost kotla Biodom BD21 je rezultat dolgoletnih investicij v razvoj ogrevalnih sistemov na biomaso in praktičnih izkušenj pri njihovi montaži in vzdrževanju. Biodom BD21 je sistem popolnega izgorevanja lesne biomase, z avtomatskim vžigom in dodajanjem pelet. Biodom BD21 je pomanjšana verzija kotla BD27, prilagojena trgom varčnih hiš, kjer ni potrebe po visokih ogrevalnih močeh. S pomočjo zalogovnika pa ta kotel ogreva tudi klasične hiše, tudi do 300 m2.

Osnovni podatki:

Nazivna moč: 6,10 – 22,70 kW
Ogrevalna porvšina: 50,00 – 300,00 m2
Izkoristek: +91,00 %
Poraba pelet: 1,40 – 5,10 kg/h

Kaminska peč Biodom H 25

Kaminska peč in kotel Biodom H25 združuje toploto klasične kaminske peči ter kotla centralnega ogrevanja na pelete. Namenjena je ogrevanju stanovanjskih in poslovnih prostorov.

Osnovni podatki:

Nazivna moč: 5,86 – 25,5 kW
Ogrevalna površina: 70,00 – 200,00 m2
Izkoristek: 93,00 %
Poraba pelet: 1,50 – 5,25 kg/h

Kotel Biodom C 15

Kotel na pelete Biodom C-15 predstavlja nov sistem popolnega izgorevanja lesne biomase, z avtomatskim vžigom in dodajanjem pelet. Tehnologija BioLogic predstavlja velik korak v smeri večje učinkovitosti, prihrankov pri stroških energentov, obenem pa z nizkimi emisijami ščiti okolje.

Osnovni podatki:

Nazivna moč: 4,97 – 17,13 kW
Ogrevalna površina: 50,00 – 200,00 m2
Izkoristek: +93,83 %
Poraba pelet: 1,13 – 3,77 kg/h

Kotel Biodom 33

Kotel Biodom 33 je predstavnik nove generacije kotlov za ogrevanje na lesne pelete podjetja Biodom 27 d.o.o. iz Kozine. To že na prvi pogled dokazuje s svojo na novo zasnovano moderno zunanjostjo, ki daje slutiti, da gre za izdelek z vgrajeno najmodernejšo tehnologijo.

Osnovni podatki:

Nazivna moč: 8,65 – 30,80 kW
Ogrevalna porvšina: 80,00 – 450,00 m2
Izkoristek: +92,00 %
Poraba pelet: 1,80 – 6,90 kg/h

Kotel Biodom 27 E

Biodomove inovativne tehnologije so vzrok za številne nove in preizkušene rešitve vašega ogrevanja, ki pomenijo korak naprej v energetski učinkovitosti. BIODOM 27 E ponuja varčen koncept delovanja z napredno integrirano regulacijo, ki samodejno prilagaja parametre, da izgorevanje poteka ves čas v optimalnih in kontroliranih pogojih, z visoko stopnjo izkoristka zaradi možnosti neprekinjenega – kontroliranega obratovanja v modulacijskem območju od delne do nazivne obremenitve. Rezultat je zmanjšana in kontrolirana poraba kuriva, manjši izpust emisij ter škodljivih plinov tudi pri različni kakovosti pelet.

Osnovni podatki:

Nazivna moč: 8,60 – 30,80 kW
Ogrevalna površina: 80,00 – 450,00 m2
Izkoristek: +92,00 %
Poraba pelet: 1,90 – 6,80 kg/h

Slovenščina