Biodom 34

Сигурноста на котелот Biodom 34 е резултат на многугодишна инвестиција во развојот на системите за греење на биомаса и на практичното искуство на нивната инсталација и одржување. Biodom 34 е систем со целосно согорување на дрвната биомаса, а вклучува и автоматско палење и набавка на пелет.

Развиен е систем на контрола кој овозможува постојана контрола на целиот сет на параметри и сила која обезбедува оптимална ефикасност на греење како и дополнителна заштеда на годишните трошоци за греење. Дневно – неделно ложиште е интегрирано во горниот дел на котелот, кој користи моторен погон. Поврзан е со дозер како би го насочил горивото до огништето, направено од специјална легура која може да издржи високи температури во комората за согорување. На тој начин, се постигнува совршено согорување, чистење на лошите издувни гасови и долг живот на котелот. Квалитена изработка, модерен надворешен дизајн, исклучително прилагодување, безбедна работа на котелот, се само некои од карактеристиките кои обезбедуваат комфор, сигурност и заштеда на трошоците.

 

Основни информации:

Топлинска енергија: 8,60 – 30,80 kW
Грејна површина: 80,00 – 450,00 m2
Ефикасност: +93,00 %
Сагорување на пелет: 1,90 – 6,80 kg/h

Технички податоци:

 

Specifications for BIODOM 27 C5Value
Heating surface80 – 450 m2
Thermal power30,8 kW (8,6 – 30,8 kW)
Efficiency+92%
Flue gasses tube diameterØ 80
Boiler water quantity74L
Power supply220V 50Hz
Pellet reservoir capacity180kg
Pellet consumptionmin 1,9 kg/h – max 6,8 kg/h
Dimensions H x W x D (cm)141 x 91 x 66
Weight275kg
Biodom 34

ПЕЧАТЕ ПОДАРУВАЊЕ

македонски