Biodom 33

Котелот Biodom 33 е претставник на новата генерација на греење со котли на пелет. Ова е производ на најнова технологија со модерен надворешен дизајн.

Котелот постигнува забележителни резултати во согорувањето на биомасата и ниска емисија благодарение на дополнителните предности која ги овозможува Biologic технологијата. Додатно, има и прилагодување на пет брзини, врз основа на потребите за греење, а Biologic технологијата обезбедува постојано автоматско прилагодување на параметрите за оптимално согорување на горивото. Исто така, ги детектира промените во оџакот, густината на воздухот, како и квалитетот на пелетите, и овозможено е постојано согорување со оптимални параметри. Котлите Biodom 33 се разликуваат и во однос на големиот волумен на вода, и со своите 142 литри запремнина, овозможува голема количина на топлинска енергија. Обезбедува удобност за време на грејната сезона благодарејќи на едноставноста на користење и одржување и со својот резервоар на пелет од 200 kg, овозможува континуирано греење во текот на неделата.

 

Основни информации:

Топлотна енергија: 8,65 – 30,80 kW
Грејна површина: 80,00 – 450,00 m2
Ефикасност: +92,00 %
Снабдување со пелет: 1,80 – 6,90 kg/h

Технички податоци:

 

Specifications BIODOM 33 Value
Heating surface 80 – 450 m2
Thermal power 30,8 kW ( 8,6 – 30,8 kW)
Efficiency +92%
Flue gasses tube diameter Ø 80
Air tube diameter Ø 60
Boiler water quantity 142 L
Watter connections DN 25
Power supply 220 – 230 V 50Hz
Pellet reservoir capacity 200 kg
Pellet consumption min 1,9 kg/h – max 6,8 kg/h
Dimensions H x W x D (cm) 150 x 100 x 72
Weight 345 kg

ПЕЧАТЕ ПОДАРУВАЊЕ

македонски