ПРОИЗВОДИ

Biodom 34

Сигурноста на котелот Biodom 34 е резултат на многугодишна инвестиција во развојот на системите за греење на биомаса и на практичното искуство на нивната инсталација и одржување. Biodom 34 е систем со целосно согорување на дрвната биомаса, а вклучува и автоматско палење и набавка на пелет.

Основни информации:

Топлинска енергија: 8,60 – 30,80 kW
Грејна површина: 80,00 – 450,00 m2
Ефикасност: +93,00 %
Сагорување на пелет: 1,90 – 6,80 kg/h

ПРОИЗВОДИ
ПРОИЗВОДИ

Biodom 25

Квалитетот на котелот Biodom 25 е резултат на многугодишното инвестирање во развојот на системите за греење со биомаса и практичното искуство со инсталацијата и одржувањето. Biodom 25 има систем на целосно согорување на биомаста, вклучувајќи и автоматско палење и набавка на палети.

Основни информации:

Топлинска енергија: 6,10 – 22,70 kW
Грејна површина: 50,00 – 300,00 m2
Ефикасност: +91,00 %
Согорување на пелет: 1,40 – 5,10 kg/h

Biodom H 25

Biodom H25 печката, е комбинација од класична печка со котел на пелет. Оваа печка исто така функционира со иновативната проверена и тестирана Biologic технологија, која им овозможува на корисниците бројни предности.

Основни информации:

Топлинска енергија: 5,86 – 25,5 kW
Грејна површина: 70,00 – 200,00 m2
Ефикасност: 93,00%
Снабдување со пелет: 1,50 – 5,25 kg/h

ПРОИЗВОДИ
ПРОИЗВОДИ

Biodom C 15

Системот на котелот C15 подразбира целосно согорување на биомасата, вклучувјќи и автоматско палење како и снабдување со пелет. Biologic технологијата претставува чекор напред кон висока ефикасност и заштеда на трошоците за гориво, како и грижа за животната средина со ниска емисија.

Основни информации:

Топлинска енергија: 4,97 – 17,13 kW
Грејна површина: 50,00 – 200,00 m2
Ефикасност: +93,83 %
Снабдување со пелет: 1,13 – 3,77 kg/h

македонски