ВЕСТИ

06/02/2019
Греење на биомаса

Греење на биомаса

Во современиот свет, се повеќе и повеќе се соочуваме со прашањето како да се обезбеди рационално користење на енергијата, а истовремено да се намали загадувањето и […]
06/02/2019
Biologic технологија

Biologic технологија

Biologic технологијата претставува модерен пристап на контрола при согорување на пелетот, и овозможува самостојно прилагодување на сите параметри: препознавање и прилагодување на сите функции кои се […]
06/02/2019
Дали сакате да ги намалите трошоците на греење и одржување?

Дали сакате да ги намалите трошоците на греење и одржување?

Квалитетно производство на Biodom котли на пелет и печки, модерен надворешен дизајн, исклучително прилагодување и сигурна работа на котелот, се само некои од карактеристиките кои овозможуваат […]
македонски