KOTLOVI NA DRVA

ČISTI EKOLOŠKI MATERIJAL VISOKE KALORIČNE VRIJEDNOSTI.

Zeleno i ekološko grijanje | Visoka učinkovitost, nizak sadržaj pepela | Jeftina i dostupna sirovina

PREDNOSTI

Kotli na pelete

Subvencija EKO fonda

Kotli na pelete

Visokoučinkovit sustav

Kotli na pelete

Tihi rad

Kotli na pelete

Optimalno sagorijevanje

Kotli na pelete

Korisniku prilagođen upravljački uređaj

PROIZVODI

Vstopna stranica

Biodom X

Kotlovi za rasplinjavanje trupaca u usporedbi s klasičnim imaju višu iskoristivost, te time i manju potrošnju goriva. Kotlovi za rasplinjavanje Biodom su praktični, prilagodljivi i izrađeni od postojanih materijala te imaju male emisije štetnih plinova.

Hrvatski