Tehnologija BIOLOGIC

TEHNOLOGIJA ZA MAKSIMALEN IZKORISTEK

 

Biodom-ove inovativne tehnologije so vzrok za številne nove in preizkušene rešitve vašega ogrevanja.
Varčen koncept delovanja z napredno integrirano regulacijo BIOLOGIC, ki samodejno prilagaja parametre, da izgorevanje poteka ves čas v optimalnih in kontroliranih pogojih. Rezultat je zmanjšana in kontrolirana poraba kuriva, manjši izpust emisij ter škodljivih plinov tudi pri različnih kvalitetah pelet.

Medtem, ko klasične krmilne naprave delujejo po sistemu fiksno nastavljenih parametrov, sistem krmiljenja BioLogic samodejno regulira parametre ter tako skrbi za optimalno delovanje.
To pomeni, da pri spremembi pogojev, ki jih povzročajo kakovost in kurilna vrednost pelet ali sprememba vleke dimnika zaradi vremena oziroma zračnega tlaka, ne prihaja do nižjega izkoristka.
BioLogic omogoča prilagoditve, pri klasičnih krmilnih napravah pa se izkoristek zniža za več kot 10 odstotkov.
Sistem krmiljenja BioLogic zagotavlja prepoznavanje vnesenega zraka za izgorevanje, prepoznavanje gostote zraka, prepoznavanje vleka dimnika, prepoznavanje kakovosti pelet glede na kurilne vrednosti, vlažnost in dolžino, prepoznavanje prenosa toplote iz dimnih plinov na vodo v kurilni napravi ter prepoznavanje delovanja gorilnika.
Zaradi stalnega samodejnega reguliranja oziroma programiranja ne prihaja do anomalij, zato sta delovanje in izkoristek goriva vedno optimalna.


Napredna tehnologija omogoča zelo učinkovito gorenje z najvišjimi izkoristki in najmanjšimi izpusti v ozračje.

Kontaktirajte nas

info@biodom27.si