Gibanje cen lesnih pelet

Lesna goriva so najpomembnejša alternativna oblika fosilnim gorivom.

So obnovljiv in lokalen vir energije in zato predvidevamo, da bo njihova pomembnost v prihodnosti še naraščala. Lesna goriva so po definiciji vse vrste biogoriv, ki posredno ali neposredno izvirajo iz lesa. Lesna goriva so lahko različnega izvora in jih najdemo v različnih tržnih oblikah. Po izvoru jih delimo na les neposredno iz gozda, stranske proizvode in ostanke iz lesnopredelovalne industrije ter na odslužen les. Med lesna goriva štejemo drva, lesne sekance, lesne pelete in lesne brikete.

Pomembno gonilo v razvoju pridobivanja, predelave in rabe lesnih goriv so cene fosilnih goriv, predvsem kurilnega olja.

Skok cen kurilnega olja v preteklem obdobju je eden izmed pomembnih razlogov, da se vedno več uporabnikov v Sloveniji in širši okolici odloča za ogrevanje z lesnimi gorivi. Cene lesnih in fosilnih goriv lahko primerjamo glede na ceno energije (EUR/MWh). Ob tem se postavlja vprašanje kako se bodo oblikovale cene lesnih pelet v prihodnosti? Ekonomska logika nam pravi, da bi z povečevanjem povpraševanja po peletih morali pričakovati tudi rast cene. Seveda pa bo zaradi novih poslovnih priložnosti rastlo tudi število dobaviteljev. Računamo lahko, da bo hkrati prihajalo tudi do sezonskih nihanj zaradi razkoraka med ponudbo in povpraševanjem. Glede na vse povedano, se bodo cene pelet v primerjavi s kurilnim oljem najverjetneje zvišale – ne bodo več za polovico cenejši od kurilnega olja, vendar bo povprečna letna cena pelet še vedno najmanj 30% nižja. Ravno dovolj, da se bo porabnikom izplačala investicija v predelavo sistema ogrevanja. Vsako leto se ena tretjina novozgrajenih eno družinskih hiš odloči za ogrevanje z izdelki iz biomase, od tega jih več kot 90% za gorivo uporablja lesne pelete.

Proizvodnja pelet v Evropi se je med letoma 2009 in 2010 povečala za 13 % in je tako v letu 2010 znašala 9,01 mio/ t, leta 2014 pa je znašala že 13,5 mio/ t. Največji proizvajalci so Nemčija, Švedska in Latvija, pa tudi Francija in Portugalska. Evropa predstavlja največji trg za lesne pelete, saj proizvede polovico vseh lesnih pelet na svetu, njena poraba pelet pa je večja od ponudbe, zaradi česar je Evropa tudi največja uvoznica lesnih pelet. Lesne pelete uvaža predvsem iz Severne Amerike in Rusije.

 

Kontaktirajte nas

info@biodom27.si